Biopoklad do školních zahrad

V roce 2020 realizujeme za finanční podpory města Plzeň projekt, jehož cílem je motivovat žáky i učitele ke kompostování bioodpadu. 

Chybí ve vaší školní zahradě kompost? Neváhejte se do projektu zapojit a připomenout si, že kompostování je pozoruhodný proces a třídění bioodpadu smysluplné a užitečné. 

Několik volných míst v projektu ještě zbývá!