Co se děje v trávě

Žáci se seznámí s botanickým termínem bezlesí. Odhalíme předpoklady jeho vzniku i příčiny jeho trvání. Blíže se budeme zabývat loukou jako jedním z typů bezlesí. Pomocí badatelských metod prozkoumáme, jak pestrá je druhová skladba různých travnatých ploch. Naučíme se poznávat základní druhy rostlin i bezobratlých živočichů. Žáci budou mít možnost získat nové dovednosti, např. práci se smýkačkou nebo s určovacími klíči.

  • Cílová skupina: 3. - 9. třída, SŠ
  • Čas: 180 min
  • Cena: 120,- Kč / žák

Objednávky

Jana Pohlová, 735 176 581, objednavky@ametyst21.cz