D2C_logo

D2C - DaRe to Connect

Podpora ekologického propojení dunajského regionu podél Zeleného pásu prostřednictvím území Natura 2000

Evropský zelený pás se stal symbolem přeshraniční spolupráce a společného evropského přírodního a kulturního dědictví. Propojuje vzácné přírodní lokality na území 24 států, které dříve dělila Železná opona. Zelený pás nicméně stále trpí do jisté míry nedostatečným propojením některých hodnotných stanovišť.

Do projektu DaRe to Connect se zapojuje 10 organizací ze 7 evropských států. Cílem je navrhnout ekologické koridory a konkrétní plány a doporučení, které povedou k lepšímu propojení cenných ekosystémů Zeleného pásu v dunajském regionu, čímž se podpoří ekologická stabilita celého území na nadnárodní úrovni.  

Celkový rozpočet projektu: 2.086.654,10 €

Projekt je kofinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA).

Více informací o projektu budeme postupně doplňovat, případně můžete nahlédnou na oficiální webové stránky projektu.

Aktuality

  • Zahajovací konference projektu v Bratislavě

    23. listopadu 2018

  • Den s Greenbeltem na Prusinách

    1. října 2018

  • Zahájení projektu

    1. června 2018