Konference a semináře

Sami víme, jak je důležité nezakrnět. Je fajn potkávat se s lidmi z oboru, sdílet radosti i starosti, vyměňovat zkušenosti. Několikrát do roka se tomu snažíme jít naproti. Aktuální nabídka v Magazínu.

Krajská konference učitelů EV

 • akreditováno MŠMT
 • ve spolupráci s KCVJŠ
 • setkání učitelů a dalších pedagogických pracovníků nad novinkami v EV
 • vzájemná výměna informací
 • tematicky zaměřené přednášky
 • dílny k výukovým metodám a méně známým tématům
 • přihlašování přes KCVJŠ

Tematické exkurze a semináře

 • obvykle v rámci právě probíhajících projektů
 • většinou zaměřené přírodovědně

Hledáme další cesty

 • přirozeným vývojem jsme se dostali k častější spolupráci s mladšími dětmi
 • rádi bychom připravili příležitosti k rozvíjení se a dalšímu vzdělávání v oblasti předškolní a prvostupňové pedagogiky
 • máte sami nápad, jak to provést? Spojme se
 • jsme otevření vzájemné pomoci při organizaci vzdělávacích akcí v regionu – můžeme nabídnout zázemí a užitečné kontakty