Letní exkurze do Zeleného pásu

Během léta jsme společně s Národním Parkem Šumava uspořádali tři vycházky do Zeleného pásu. První dvě, konané v červenci a srpnu, byly určeny pro návštěvníky parku z řad veřejnosti. Poslední z vycházek byla součástí programu Veletrhu ekologické výchovy, který se letos konal ve Vimperku ve spolupráci s NP Šumava.


D2C letní exkurzeD2C letní exkurze

Využili jsme již tradiční trasu, která nás vedla kolem různých typů šumavských luk až na bývalou vojenskou střelnici. Tato lokalita je unikátní výskytem hned několika druhů plavuňovitých rostlin, jako například plavuňka zaplavovaná, vranec jedlový, plavuň vidlačka nebo plavuník alpský, kterým se daří na narušovaných plochách. Dodnes lze ve valu, kde byly umístěné terčovnice, najít projektily i kousky útočných granátů. 

plavuník D2C letní exkurzeprojektily D2C letní exkurze

Trasa nás dále zavedla přes Teplou Vltavu po Vltavské cestě až k bývalé signálce, kde jsme účastníkům vycházek představili vliv historie na krajinu Zeleného pásu a zároveň se dotkli osudů lidí, jejichž život byl spjatý s železnou oponou.