Metodika hodnocení vlivů na území Natura 2000

Spolu se společností DHP Conservation zpracováváme metodiku hodnocení záměrů a koncepcí (např. územní plány) na lokality soustavy Natura 2000. Metodika bude sloužit osobám s autorizací pro hodnocení vlivů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení), a to stanovením významnosti úbytku přírodních stanovišť a stanovišť druhů, které tvoří předměty ochrany v daných lokalitách Natura 2000.

                                                  

Více o projektu  

Název projektu: Metodika hodnocení významnosti ztráty přírodních stanovišť a stanovišť druhů při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Realizace: říjen 2023 – prosinec 2024

Řešitel projektu: DHP Conservation s.r.o., Spolek Ametyst

Projekt se zabývá hodnocením významnosti vlivů investičních i neinvestičních záměrů na lokality soustavy Natura 2000 (tzn. ptačí oblasti a evropsky významné lokality). Jeho hlavním cílem je vytvoření certifikované metodiky, na jejímž základě budou autorizované osoby při posuzování vlivů záměrů dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny hodnotit významnost úbytku přírodních stanovišť a stanovišť druhů, a to jak v důsledku daného záměru, tak i s kumulací dalších vlivů (včetně tzv. nepodstatných vlivů) jiných záměrů, včetně těch realizovaných v minulosti. Metodika také upřesní okruh nejdůležitějších odborných podkladů a způsob práce s nimi během posuzování. Dalším výstupem projektu bude výčet odborných východisek pro možnost kompenzovatelnosti jednotlivých předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000.

Konečným uživatelem výsledků projektu bude Ministerstvo životního prostředí.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu BETA2 (www.tacr.cz).