ReCo

Obnova degradovaných ekosystémů podél Zeleného pásu za účelem zlepšení a posílení biodiverzity a ekologické konektivity

Realizace: březen 2023 – únor 2026

Celkový rozpočet projektu: 2 820 399 €

Hlavní partner: Bavarian Branch of Friends of the Earth Germany, BUND Department Green Belt

Více informací o projektu budeme postupně doplňovat, podívejte se i na oficiální webové stránky projektu.

Zapojili jsme se do již třetího mezinárodního projektu zaměřeného na Evropský zelený pás, který je unikátním přírodním a kulturním monumentem. Připomíná historické rozdělení Evropy Železnou oponou a současně se stal symbolem přeshraniční spolupráce a společného evropského přírodního a kulturního dědictví. Propojuje nejen vzácné přírodní lokality na území 24 států, ale i jednotlivce, nevládní organizace i státní instituce, které se společně podílejí na ochraně a propojování těchto cenných území.

Aktuální projekt poskytne řešení pro zlepšení ochrany přírodních stanovišť podél středoevropského Zeleného pásu. Pomocí pokročilých GIS analýz i s využitím komunitně založených přístupů vytipuje území vhodná pro ekologickou obnovu. Vznikne nadnárodní strategie a regionální plány obnovy degradovaných ekosystémů a jejich konektivity a v 6 pilotních územích budou provedena praktická opatření pro obnovu drobných vodních toků, pastvin a mokřadních stanovišť a podporu kočky divoké a zubra evropského. Do diskuse o budoucnosti území budou zapojeni všichni významní hráči na evropské, národní i regionální úrovni. Do projektu je zapojeno 12 partnerů ze 6 zemí.

Ametyst se bude věnovat především pilotnímu území 1 – povodí Ohře v Česko-Sasko-Bavorském pohraničí.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE kofinancovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Kontakt: Michala Mariňáková, marinakova@ametyst21.cz

Aktuality:

  • S Bundym jsme se podívali na sopku a významné ptačí hnízdiště

  • Představujeme vám příklady dobré praxe, které jsme s našimi projektovými partnery shromáždili.

  • Něco se chystá!

  • Natura pro všechny

    Probíhají první jednání k plánovaným projektovým aktivitám v pilotním regionu č. 1

  • Od alpských luk, přes drobné vodní toky, až po pastviny velkých kopytníků

  • Koper (ReCo)

    Máme za sebou roční práci na projektu...