Třídíme, recyklujeme a předcházíme vzniku odpadu v Rokycanech

Téměř celý listopad dojížděly naše lektorky do rokycanských mateřských škol a do 2. tříd základních škol, aby tam učily výukové programy o odpadech. Našimi programy tak prošlo během tří týdnů celkem asi 350 žáků!

V mateřských školách se děti vydaly S pohádkou za odpady a pětihlavý drak je doprovázel tématem třídění odpadu a snižování jeho produkce.

Žáci 2. tříd základních škol se zase zúčastnili programu s pracovním názvem Třídíme a recyklujeme. Hravou formou se dozvídali, kam mizí odpad z černých popelnic a co se děje s vytříděným odpadem z popelnic barevných. Recyklaci si pak sami vyzkoušeli při výrobě recyklovaného papíru.

Děkujeme Městu Rokycany, že s námi už několik let spolupracuje a motivuje tak k chování odpovědnému k životnímu prostředí. Do konce školního roku se do rokycanských základních škol podíváme ještě třikrát – téma odpady čeká ještě 4., 6. a 8. třídy.