Záchrana sýčka obecného

Na jaře 2021 jsme se zapojili do záchrany sýčků v Plzeňském kraji. Jižní Plzeňsko je jednou z mála oblastí v ČR, kde tato kdysi hojná sova doprovázející venkovská obydlí ještě přežívá. Snahou schváleného záchranného programu je posílit oslabenou populaci a propojit jednotlivá místa, kde se sýčci dosud vyskytují. Ve stodole na Prusinách jsme jim na jaře 2021 postavili chovnou voliéru – nový domov pro pár, který by měl na svět přivézt mláďata. Tím by mělo dojít k užší vazbě na místo hnízdění. Podle soudobých znalostí by krajina v okolí Prusin měla těmto malým sovám vyhovovat – jsou zde louky, pastviny i starý sad, volné plochy i rozptýlená zeleň.

Samec i samička se narodili v zajetí a přišli k nám ze Záchranné stanice a Ekocentra Spálené poříčí. Bohužel v sobě ale nenašli zalíbení a k hnízdění nedošlo.

Na jaře 2022 jsme proto u nás ubytovali nový pár sýčků, kteří se mají k světu a zvědavě pozorují okolí. Doufáme, že letos zahnízdí a vyvedou mláďata.

Naše aktivita je součástí projektu Repatriace sýčka obecného Athene noctua v Plzeňském kraji. Nositelem projektu je ZO ČSOP Spálené Poříčí, partnerem Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje.