Barbora Millianová

*1999

V Ametystu figuruji především jako lektorka ekovýchovných programů, díky čemuž se dostávám do kontaktu s dětmi různých věkových kategorií. Spolu se snažíme vybudovat vztah k přírodě, aby i nejmladším generacím nebylo lhostejné, jak se tvoří krajina kolem nich a jakou roli v tomto procesu oni sami hrají. 

V zákulisí Ametystu pomáhám s aktualizováním metodik, přípravou a vyráběním pomůcek.

Mám za sebou již bakalářské studium na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v aprobaci Zeměpis a Český jazyk. Aktuálně navazuji v magisterském studiu a snažím se vzdělávat v environmentálních tématech i mimo školu. 

Ve volných chvílích utíkám z městského prostředí na procházky do přírody, sportuji a čtu si knížky.