Co se děje v trávě

Žáci se seznámí s botanickým termínem bezlesí. Odhalíme předpoklady jeho vzniku i příčiny jeho trvání. Blíže se budeme zabývat loukou jako jedním z typů bezlesí. Prozkoumáme, jak pestrá je skladba lučního společenství. Naučíme se poznávat základní druhy rostlin i bezobratlých živočichů. Žáci budou mít možnost získat nové dovednosti, např. práci se smýkačkou, s určovacími klíči nebo výrobu herbáře.

  • Témata: luční rostliny, herbář, opylování rostlin, šíření semen, luční bezobratlí
  • Cílová skupina: 3. - 7. třída
  • Čas: 180 min
  • Místo: Prusiny
  • Termíny výuky: září, květen – červen

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz