Ekologická výchova venku a po celý rok

Učíme se venku - v terénu nebo školní zahradě

Podporujeme pobyt dětí ve venkovním prostředí s důrazem na chování, které je šetrné k životnímu prostředí.

Zážitkové programy

Snažíme se, aby si žáci z našich programů odnesli prožitek z pobytu a učení se ve školní zahradě nebo přírodní lokalitě a byli motivováni k pobytu venku.

Vztah k okolí

Chceme, aby žáci s pomocí učitelů a lektorů zlepšili svůj vztah ke svému životnímu prostředí, podíleli se na zpestření svého okolí a vytvářeli si kladný vztah k přírodě.

Nabídka programů:  zde, ZŠ zde.

V4BiopokladBobr

 

Projekt nabízíme mateřským a základním školám v Plzni za symbolickou cenu 15 Kč za žáka. Součástí nabídky jsou naše ekovýchovné programy a dílničky do školní zahrady, programy o odpadech a další vybrané programy.

Pedagogům nabízíme metodické a pracovní listy k vybraných environmentálním tématům. Ke stažení zde.

Projektem chceme podpořit nejen děti, ale i pedagogy k pobytu a vzdělávání v přírodě nebo ke zlepšení jejich přístupu k životnímu prostředí a změnám klimatu.


Realizaci projektu ve školním roce 2022/2023 finančně podpořilo město Plzeň.