Výukové programy pro žáky

Stálou nabídku našich výukových programů naleznete níže.

Ceník

ceník 2024

  • Mimoplzeňské školy

          - je potřeba uhradit cestovné pro lektory 8,- Kč/km tam i zpět

  • Sestavení programu na míru

          - cena bude stanovena dohodou dle typu programu cca 150,- Kč/žák

 

KONTAKT pro objednání

Jana Pohlová  | 735 176 581 | objednavky@ametyst21.cz


Vyberte si kliknutím na zelené políčko!

  • Vodníci a podvodníci

    Vodníci a podvodníci

    Témata: sladkovodní ekosystém, vodní bezobratlí, práce s určovacím klíčem, přímý kontakt se živočichy
    Cílová skupina: 3. - 9. tř. ZŠ
    Čas: 180 min
    Místo: Lobezská jezírka v Plzni, terén
    Termíny výuky: září – říjen, duben – červen

    Více o programu
  • Co se děje v trávě

    Co se děje v trávě

    Témata: typy bezlesí, člověk v krajině, luční rostliny a živočichové
    Cílová skupina: 3. - 9. třída
    Čas: 180 min
    Místo: Prusiny nebo louka v okolí školy
    Termíny výuky: (duben) květen – červen

    Více o programu
  • Letem netopýřím světem

    Letem netopýřím světem

    Témata: role netopýrů v ekosystému, echolokace, ukázky biotopů a úkrytů, odchyt a určování hmyzu
    Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ
    Čas: 180 min
    Místo: Prusiny nebo škola + školní zahrada
    Termíny výuky: duben – červen

    Více o programu
  • Bobr

    Po stopách bobra

    Témata: bobr evropský, práce s GPS, mapování pobytových stop, soužití bobra a člověka
    Cílová skupina: 4. - 9. třída ZŠ, SŠ
    Čas: 180 min
    Místo: terén dle domluvy
    Termíny výuky: říjen - duben

    Více o programu
  • Na výpravě k plzeňským řekám II

    Na výpravě k plzeňským řekám

    Témata: vazby mezi člověkem a vodními toky, regulace toku, využívání vodních toků, povodně, retenční schopnost krajiny
    Cílová skupina: 3. - 9. třída ZŠ, SŠ
    Čas: 180 min
    Místo: trasa z Mlýnské strouhy k Soutoku, lze dojít až do parku u OC Plaza
    Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

    Více o programu
  • Na průzkumu

    Na průzkumu

    Témata: biodiverzita, invazní druhy, management, zásah, péče, rostliny, stromy, živočichové, biotop, buzola, světové strany, azimut
    Cílová skupina: 4. - 9. třída ZŠ
    Čas: 180 min
    Místo: Mikulka, Zábělá, Lobezský park, Hradiště, Ostrá hůrka
    Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

    Více o programu
  • Na průzkumu pro MŠ

    Témata: péče, rostliny, stromy, živočichové, mapa
    Cílová skupina: předškolní žáci MŠ
    Čas: 180 min
    Místo: Zábělá, Lobezský park
    Termíny výuky: září – říjen, duben – červen

    Více o programu

Objednávky

Jana Pohlová, 735 176 581, objednavky@ametyst21.cz