Bc. Jana Barešová

*1991

V Ametystu jsem lektorkou výukových programů. Pomáhám s novými projekty a také se podílím na tvorbě nových metodik i programů pro děti.

Na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy.

Při práci s dětmi se cítím spokojeně a užitečně, věnuji se jí už třináct let. Zkušenosti mám jako vedoucí letních táborů, lektorka zájmových kroužků, lektor programů environmentální výchovy a poslední dva roky jako průvodce v lesní mateřské školce.

Ráda se procházím přírodou, věnuji se svým domácí mazlíčkům a kreativně se vyžívám při výtvarných činnostech, například  při práci se sklem.

Kontakt: baresova@ametyts21.cz, 725 006 702