Kompostování

K čemu je kompost důležitý a jak pomáhá při redukci odpadů? Žáci za využití badatelských metod prozkoumají vzorky půdy a kompostu. Díky moderní technologii se zblízka seznámí s některými rozkladači, které pomocí určovacích klíčů určí a popíšou. Také se dozvědí, co je to bioodpad, co do něj patří a co ne. Pro snadné kompostování ve škole si žáci vyrobí nádobu pro sběr bioodpadu.

  • Témata: bakterie a plísně, rozkladači, bioodpad, kompostování, kompostárna, přírodní proces, živiny pro rostliny, sběrná nádoba
  • Cílová skupina: 6. a 7. třída ZŠ
  • Čas: 90 min
  • Místo: škola
  • Termín výuky: celoročně

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz