Léto v zahradě

V květnu začínáme nový projekt Léto v zahradě. V rámci tohoto projektu nabízíme mateřským školám po celý květen a červen výukový program Léto všemi smysly zdarma. Výukový program je určen především pro předškoláky a odehrává se na školní zahradě. Hlavním cílem projektu je motivovat a podpořit mateřské školy k uskutečnění environmentálních výukových programů ve školních zahradách.

Za finanční podporu projektu Léto v zahradě děkujeme městu Plzeň.