Monitoring tetřívka obecného 2022

Jako každoročně jsme i letos vyrazili do Krušných hor sčítat tetřívky obecné. Jarní monitoring využívá hlasité tokání kohoutků za ranního rozbřesku v průběhu dubna a května. Během monitoringu se zaměřujeme na naši oblíbenou oblast jihozápadně od Cínovce. Procházíme dvě přírodní rezervace Rašeliniště U jezera – Cínovecké rašeliniště a Grünwaldské vřesoviště a jejich širší okolí. Toto území dosud tetřívkům nabízí různorodá stanoviště, kde mají dostatek potravy a vhodné úkryty pro hnízdění i přezimování. Je to klíčová oblast pro přežívání tohoto ptačího druhu v celých Krušných horách, kde je naše nejpočetnější populace. Tetřívka je možné ještě zaslechnout v Krkonoších a na Šumavě.

Letos nám tetřívci udělali radost – i přes všechny nástrahy, které se na ně valí, jsme během čtyř dnů zaznamenali třináct samců, což je o tři více než loni. Výsledky od sčitatelů z celého pohoří se dozvíme v červnu. Mimo tetřívků jsme slyšeli a viděli i další zajímavé druhy ptáků: jeřáby popelavé, bekasiny otavní, čejky chocholaté nebo kosy horské.  

tetřívek

Tetřívek na smrku na česko-německé hranici, autor: Ondřej Volf

U jezera

Ráno v rašeliništi U jezera, autor: Ondřej Volf

Cínovec

Svítání nad východními Krušnými horami, autor: Ondřej Volf