Na výpravě k plzeňským řekám I

Přírodo- a vlastivědně historická vycházka v centru Plzně. Žáci se prostřednictvím her a zážitkových aktivit seznamují s proměnami řeky a jejího okolí. Porovnáváme historické snímky s jejich současnou podobou. Učíme se pojmenovat základní části říčního toku. Povídáme si o tom, jaký význam mívala řeka pro lidi dříve, a jak se na ni díváme dnes. Připomeneme si některé druhy rostlin a živočichů vázaných na říční ekosystém. Trasa je fyzicky nenáročná a vede zajímavými místy.

  • Témata: využívání řek lidmi, historie plzeňských řek, základy morfologie říčního koryta, rostliny a živočichové kolem řeky
  • Cílová skupina: 3. - 5. třída
  • Čas: 180 min
  • Místo: trasa z Mlýnské strouhy na soutok Mže a Radbuzy, po břehu Mže do parku pod OC Plaza
  • Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz