Na výpravě k plzeňským řekám II

Přírodo- a vlastivědně historická vycházka v centru Plzně. Studenti se prostřednictvím her a zážitkových aktivit seznamují s proměnami říčního toku a jeho okolí. Porovnáváme historické snímky s jejich současnou podobou. Diskutujeme o způsobech hospodaření v krajině a jejich dopadu na funkci řeky. Povídáme si o tom, jaký význam mívala řeka pro lidi dříve, a jak se na ni díváme dnes. Ukážeme si schopnost krajiny zadržovat vodu v souvislosti s povodněmi. Trasa je fyzicky nenáročná a vede zajímavými místy.

  • Témata: vazby mezi člověkem a vodními toky, regulace toku, využívání vodních toků, povodně, retenční schopnost krajiny
  • Cílová skupina: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
  • Čas: 180 min
  • Místo: trasa z Mlýnské strouhy na soutok Mže a Radbuzy, po břehu Mže do parku pod OC Plaza
  • Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz