Služby Ametystu v oblasti ochrany přírody

Pro investory, pracovníky státní správy, ekologické organizace a orgány ochrany přírody, potenciální partnery projektů z nevládních i jiných organizací.

Veškeré odborné služby uvedené v nabídce poskytují kvalifikované osoby. Disponujeme autorizacemi na provádění biologického hodnocení (podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.) a hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.). Ctíme profesionalitu. Pracujeme objektivně bez ohledu na typ zadavatele.

 • Biologické průzkumy a plány péče

  Biologické průzkumy a plány péče

  Můžeme pro vás udělat

  • inventarizační průzkumy zvláště chráněných území
  • plány péče o zvláště chráněná území
  • biologické průzkumy jako podklad pro přípravu a hodnocení záměrů
  • mapování biotopů
  • monitoring populací významných druhů
 • Hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

  Hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

  Můžeme pro vás zpracovat

  • biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - včetně potřebných průzkumů
  • odborné poradenství pro přípravu záměrů dotýkajících se zájmů ochrany přírody
 • Informační materiály pro veřejnost

  Informační materiály pro veřejnost

  Můžeme pro vás vytvořit

  • naučné stezky včetně obsahu, grafického zpracování, výroby panelů a instalace
  • QR naučné stezky (malé cedulky v přírodě čitelné chytrým telefonem)
  • letáky, brožury, odborné články