Činnosti nad rámec stálé nabídky

Krom klasických zakázek se věnujeme též realizaci projektů s přesahy do občanské angažovanosti, ekovýchovy a dalších oblastí. Často se jedná o přeshraniční spolupráci.

 • Metodika hodnocení vlivů na území Natura 2000

  Projekt se zabývá hodnocením významnosti vlivů investičních i neinvestičních záměrů na lokality soustavy Natura 2000 (tzn. ptačí oblasti a evropsky významné lokality).

  Více o projektu
 • ReCo

  Zapojili jsme se do již třetího mezinárodního projektu zaměřeného na Evropský zelený pás, který je unikátním přírodním a kulturním monumentem. Připomíná historické rozdělení Evropy Železnou oponou a současně se stal symbolem přeshraniční spolupráce a společného evropského přírodního a kulturního dědictví.

  Více o projektu
 • Záchrana sýčka obecného

  Na jaře 2021 jsme se zapojili do záchrany sýčků v Plzeňském kraji. Snahou schváleného záchranného programu je posílit oslabenou populaci a propojit jednotlivá místa, kde se sýčci dosud vyskytují.

  Více o projektu
 • Logo DaRe

  D2C - DaRe to Connect

  2018 - 2021

  Po čtyřech letech se opět zapojujeme do projektu zabývajícího se ochranou a péčí o evropskou krajinu. Navazujeme tak na mezinárodní spolupráci, v rámci které jsme naší činností podpořili myšlenku Zeleného pásu (GreenNet).

  Více o projektu
 • Tetřívek portrét

  TetraoVit - Chráníme tetřívka v Krušných horách

  2018 - 2021

  Spolek Ametyst je partnerem projektu „TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“. Projekt byl zahájen v roce 2018 a jeho dlouhý a složitý název přesně vypovídá o jeho hlavních cílech. Je zaměřen na ochranu biotopu jednoho z nejohroženějších druhů ptáků u nás, tetřívka obecného, který má v Krušných horách nejpočetnější populaci u nás. Naším úkolem je místa, kde žije tetřívek, zkoumat, popsat a navrhnout opatření, která povedou k zlepšení jejich stavu.

  Více o projektu
 • Natura pro všechny

  Natura pro všechny

  2016

  Chráněné neznamená nepřístupné. Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 v péči místních dětí a dospělých, v souladu s lidskými zájmy, přesto zachované pro další generace. V rámci programu švýcarsko-české spolupráce vzniklo propojení ekovýchovy s ochranou přírody. Více na webech Natura pro všechny a Cesty krajinou.

 • Chráníme perlorodku

  Chráníme perlorodku

  2015 – 2016

  Jak zpříjemnit život vzácnému měkkýši na Ašsku. Praktická péče k posílení ohrožených populací perlorodky říční.

 • Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

  Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

  2013 – 2015

  Jak vrátit poškozenému rašeliništi vodu a život? Naplánovali jsme péči pro domov vzácných tetřívků, čírek, sluk a mnoha dalších druhů rašeliniště vyhledávajících. Proběhla užitečná výměna zkušeností mezi českými a německými kolegy, kteří se obnově cenných biotopů dlouhodobě věnují. Zde je Zpráva k monitoringu obratlovců ke stažení.

 • GreenNet

  GreenNet – Ekologická síť v Evropském zeleném pásu

  2011 – 2014

  Dlouhá desetiletí rozdělovala Evropu železná opona. Bývalá „území nikoho“ mezi východem a západem jsou dnes symbolem pohnuté historie, obnovených vztahů mezi státy i jednotlivými lidmi a současně překvapivě bohatým „Zeleným pásem“. Toto přírodní i kulturní dědictví si zasluhuje zvláštní pozornost. Hranice rozdělují – příroda spojuje!

  Více o projektu