Nahlédnutí pod pokličku našich zkušeností

Hodnocení zákazníků, dlouhodobé aktivity a seznam zakázek. Podívejte se také na projekty, kterými jsme se v posledních letech zabývali.

 • Hodnocení zákazníka

  Ametyst znám z dlouhodobé profesní spolupráce s jeho jednotlivými členy. Začala se v podstatě roku 2004 v rámci tehdejšího mapování biotopů.

  Mám dobré zkušenosti s celou řadou zakázek v oblasti biologických průzkumů a posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétně posuzování vlivů záměrů na Šumavě (např. Splouvání Teplé Vltavy), zpracování biologických průzkumů a hodnocení dopravních staveb (např. I/27 - obchvat Plas, Plzeň - obchvat Roudné).

  Na Ametystu oceňuji zejména schopnost individuálně řešit konkrétní problematiku, která při spolupráci na různých typech zakázek vyvstane – od dobré rady (obvykle zdarma) přes dílčí věci až po komplexní subdodávku podkladů. Co si dohodnou, to dodrží. Mají široký záběr odbornosti při řešení biologických průzkumů.

  Ondřej Bílek, Geovision s.r.o.

  S Ametystem spolupracuji dlouhodobě asi od roku 2005, hlavně s Evou, Ondrou a Míšou.

  Rozhodně jsem byl spokojený se všemi pracemi okolo Koalice pro Naturu 2000, na nichž jsem se sám také podílel. Obchodně potom s průzkumy a studiemi týkajícími se výstavby nových silnic.

  Za silnou stránku lidí z Ametystu považuji odborné znalosti Natury 2000 a ekologie obecně. Vynikající domluva a kvalita práce. Ametyst je pro mě pohodové uskupení kvalitních odborníků, se kterými je dobrá dohoda, radost pracovat i jen tak se bavit.

  Jan Dušek, Beleco, z.s.

  Se Spolkem Ametyst se znám asi deset let díky přátelským i pracovním vztahům s několika jeho členy. Spolupracoval jsem s nimi na mezinárodních projektech (naturová hodnocení, příprava konferencí), všechny zkušenosti byly pozitivní.

  Pracují s vědomím odpovědnosti – na výsledku jejich práce závisí (ne)přežití přírodních fenoménů, které se nedokáží samy bránit – a jsou neúplatní ve smyslu „padni komu padni“. Oceňuji jejich spolehlivost a profesionalitu (city nenahrazují neznalost faktů a legislativy). Ametyst ve třech slovech: pohoda, klid, výdrž.

  RNDr. Petr Roth, CSc.

 • Natura 2000 – Byli a jsme u toho

  Tato celoevropská soustava chrání cenné druhy živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Několik let jsme se intenzivně podíleli na jejím vytváření v České republice.

  Připravovali jsme odborné podklady, oponovali státem předkládané návrhy. Doporučili jsme zlepšení a rozšíření ochrany ve stávajících lokalitách a navrhli další k vyhlášení.

  Spolu s dalšími bezmála dvaceti nevládními organizacemi jsme členy Koalice pro Naturu 2000.

  Nadále se věnujeme aktualizaci mapování biotopů a sledování stavu evropsky významných stanovišť a druhů.