Plzeňské poklady pro nejmenší

Plzeňské poklady pro nejmenší

Dále rozvíjíme náš projekt o „plzeňských pokladech“. Díky Nadačnímu fondu Zelený poklad jsme připravili již třetí rozšíření. V přechozích letech vnikly, v rámci projektu “E-learning a terénní programy v Plzni a okolí”, webové stránky www.plzenskepoklady.cz. Ty jsme v následujícím roce a projektu „Putování za plzeňskými poklady“ rozšířili o virtuální stezku, výuku „Na průzkumu“ a další aktivity.

Pro rok 2023 a projekt „Plzeňské poklady pro nejmenší“ navážeme na vytvořené materiály a vybrané lokality a vše přizpůsobíme nejmenším žákům. Na základě podnětů od učitelů připravíme výukový program pro mateřské školy. Děti v doprovodu paní učitelky a našich lektorek podniknou výpravu na vybranou lokalitu. Poznají ji všemi smysly prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky, zároveň získají badatelským způsobem znalosti o přírodě a péči o ní. V průběhu projektu se děti z mateřských školek zapojí do výtvarně zaměřené výzvy. S veřejností a také s pedagogy se opět společně vydáme do terénu na exkurze do vybraných lokalit.

Těšit se můžete na:

 • pět lokalit, které s námi můžete prozkoumat
 • dvě terénní vycházky pro veřejnost
 • terénní seminář pro pedagogy
 • virtuální stezku
 • poklady pro nejmenší
 • výtvarnou soutěž

Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Děkujeme!

NFZP-NEJNFZP-NEJNFZP-NEJNFZP-NEJNFZP-NEJNFZP-NEJ

Tiskové zprávy k projektu:

 • Předškoláci vyrazí za plzeňskou přírodou

 • Hradiště - vycházka na jeden z plzeňských pokladů

 • Učitelé z mateřinek se učili, jak s dětmi bádat

 • Vycházka na Ostrou hůrku 23. září. 2023

 •  

 •