Plzeňské poklady pro střední školy

Těšit se můžete na: 

  • 7 lokalit, které s námi můžete prozkoumávat

  • doplnění e-learningu Plzeňské poklady 

  • poklady pro střední školy

  • 1 terénní vycházka pro veřejnost (25. 5. 2024)

  • 2 semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ (19. a 26. 9. 2024)

 

             Plzeňské poklady pro SŠ

Díky podpoře Nadačnímu fondu Zelený poklad rozvíjíme náš projekt o „plzeňských pokladech” tentokrát se zaměřením na střední školy. Aktivitami navazujeme na již proběhlé projekty: E-learning a terénní programy v Plzni a okolí , Putování za plzeňskými poklady a Plzeňské poklady pro nejmenší jejichž cílem bylo přiblížit přírodě blízké lokality v Plzni a jejím bezprostředním okolí  (Mikulka, Lobezská jezírka, Ostrá Hůrka, Hradiště, Zábělá) různým věkovým kategoriím. 

Rok 2024 bude věnován středoškolských studentům skrze nový projekt “Plzeňské poklady pro střední školy”. Na základě podnětů od učitelů středních škol byly vybrány  2 nové lokality: Bolevecké rybníky a Božkovský ostrov, jenž budou důkladně zmapovány a připojeny k původním lokalitám. Následně bude vytvořena metodika výukového programu. Studenti v doprovodu jejich pana učitele/ paní učitelky a našich lektorek vyrazí do terénu na vybranou lokalitu, kde budou prozkoumávat okolí všemi smysly prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení a zároveň získají badatelským způsobem znalosti o přírodě a péči o ní. 

Ani veřejnost a pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ nebudou ochuzeni. Společně se vydáme do terénu na exkurze do vybraných lokalit. 

Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.

                                               

Děkujeme!

Tiskové zprávy k projektu:

  • Popis Naše lektorky začínají připravovat nové aktivity v rámci Plzeňských pokladů.

  • Středoškoláci vyrazí poznávat krásy plzeňských pokladů

  •