Předcházíme vzniku odpadu a kompostujeme v Rokycanech

V únoru a v březnu jsme pokračovali ve výukových programech na téma odpady v Rokycanech.

Žáci 4. tříd se zamýšleli nad tím, kolik odpadu jako společnost produkujeme a jakými způsoby lze vzniku odpadu předcházet, žáci 6. tříd se zaměřili na bioodpad a jeho kompostování a nejstarší žáci v 8. třídách se zabývali nakládáním s odpady a pravidly 3R (reduce, reuse, recykle).

Z programů navíc žáci neodcházeli s prázdnou – odnášeli si buď vlastnoručně pomalovanou plátěnou tašku, nádobu na sběr bioodpadu nebo tašku vyrobenou ze starého trička.

Uzavřeli jsme tak další sezónu spolupráce s městem Rokycany a těšíme se na příští rok!

Odpady Rokycany