Třídíme a recyklujeme

Během programu si žáci připomenou, jak a proč se odpad třídí. Jednoduchými aktivitami budou procvičovat kam jaké odpady patří. Vysvětlíme si, co je to dotřiďovací linka a co se skrývá za pojmem recyklace. Dále se žáci dozví, jaké nové věci mohou vzniknout z recyklovaných materiálů. Pro názornou ukázku procesu recyklace, si žáci závěrem vyrobí vlastní recyklovaný papír.

  • Témata: skládka, černá skládka, třídění odpadů, kontejnery, kontejnery na tříděný odpad, dotřiďovací linka, recyklace, výroba ručního papíru
  • Cílová skupina: 2. a 3. třída ZŠ
  • Čas: 90 min
  • Místo: škola
  • Termín výuky: celoročně

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz