Učíme se pro přírodu II.

Navazujeme na předcházející projekt Učíme se pro přírodu díky podpoře Státního fondu životního prostředí. Celý projekt je zaměřen na systematickou realizaci ekologických výukových programů v Plzeňském kraji. Naše výukové programy jsou určeny pro žáky všech stupňů škol, od mateřských až po střední školy. Většina programů probíhá venku, nejčastěji na školní zahradě, v přírodě nebo přírodním prostředí města Plzně. Plánovaná realizace projektu je listopad 2022 až červen 2024.

Nabídku našich programů naleznete zde.

Cílem projektu je motivovat žáky a pedagogy k celoročnímu pobytu venku v přírodě,     v přírodním prostředí města a na školních zahradách. Žáci budou mít silný zážitek          z pobytu v přírodě a z jejího zkoumání. Pedagogové získají náměty pro výukové činnosti v přírodě a ve školních zahradách během celého roku. Žáci a pedagogové budou motivováni k celoročnímu využívání venkovního prostředí ve městě při výuce, naučí se    v městském prostředí šetrnému přístupu ke svému životnímu prostředí a péči
o něj. Spolek Ametyst získá zpětnou vazbu od učitelů, která pomůže k optimalizaci nabídky výukových programů.

Účastníci se v rámci programů vydávají po stopách bobra, zkoumají rostliny a hmyz na louce nebo poznávají svou školní zahradu ve všech ročních obdobích. Doprovázejí je přitom lektoři, kteří se v nich prostřednictvím nejrůznějších aktivit pokouší probudit zájem o přírodu, životní prostředí a jeho ochranu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Děkujeme!

SFŽP

                     www.mzp.cz                                               www.sfzp.cz