Učíme se pro přírodu

Od září 2020 realizujeme za podpory Státního fondu životního prostředí projekt Učíme se pro přírodu. Konec projektu se předpokládá v červnu 2022. Účelem projektu je realizace environmentálních výukových programů pro MŠ, ZŠ i SŠ v Plzeňském kraji.

Cílem projektu je motivovat žáky a pedagogy k celoročnímu pobytu venku v přírodě,     v přírodním prostředí města a na školních zahradách. Žáci budou mít silný zážitek          z pobytu v přírodě a z jejího zkoumání. Pedagogové získají náměty pro výukové činnosti   v přírodě a ve školních zahradách během celého roku. Žáci a pedagogové budou motivováni k celoročnímu využívání venkovního prostředí ve městě při výuce, naučí se v městském prostředí šetrnému přístupu ke svému životnímu prostředí a péči
o něj, Spolek Ametyst získá zpětnou vazbu od učitelů, která pomůže k optimalizaci nabídky výukových programů.

Účastníci se v rámci programů vydávají po stopách bobra, zkoumají rostliny a hmyz na louce nebo poznávají svou školní zahradu ve všech ročních obdobích. Doprovázejí je přitom lektoři, kteří se v nich prostřednictvím nejrůznějších aktivit pokouší probudit zájem o přírodu, životní prostředí a jeho ochranu.

Nabídku našich programů, z nichž většina je realizována i v rámci projektu, naleznete zde.

Teto projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Děkujeme!

SFŽP

                     www.mzp.cz                                    www.sfzp.cz