Učit se venku nás baví

S koncem roku 2019 ukončujeme i projekt Učit se venku nás baví, který probíhal od září 2018 do listopadu 2019 za podpory Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu byla realizace venkovních výukových programů pro MŠ, ZŠ i SŠ v Plzeňském kraji, kterých bylo v rámci projektu uskutečněno celkem 83!

Cílem projektu bylo prostřednictvím výukových programů zlepšit kompetence žáků a studentů v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Všechny výukové programy probíhaly ve venkovním prostředí naší terénní stanice na Prusinách, ve školních zahradách nebo přímo v terénu u plzeňských řek nebo jezírek. Účastníci se tak v rámci programů vydávali po stopách bobra, zkoumali rostliny a hmyz na louce nebo poznávali svou školní zahradu ve všech ročních obdobích. Doprovázeli je přitom lektoři, kteří se v nich prostřednictvím nejrůznějších aktivit především pokoušeli probudit zájem o přírodu, životní prostředí a jeho ochranu.

Nabídku našich programů, z nichž většina byla realizována i v rámci projektu, naleznete zde.

Realizace ekologických výukových programů byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Děkujeme!