Výukové programy o odpadech v Rokycanech

Spolek Ametyst a město Rokycany spolupracují již řadu let.

Všechno to začalo v roce 2014 povzdechem odpadového hospodáře městského úřadu lektorce Kláře Tydlitátové. Občané nijak nesnižují množství komunálního odpadu a málo třídí. Co se s tím dá dělat? Lektorka představu měla - začít u těch úplně nejmenších obyvatel. A tak jsme za finanční podpory města vymysleli pro čtyři mateřské školy výukový program o třídění odpadu a předcházení jeho vzniku přímo na míru.

Jelikož programy v mateřských školách se ukázaly jako zajímavé pro obě strany, vytvořili jsme programy i pro 1. a 2. třídy základních škol. Na podzim roku 2019 jsme pak od města Rokycany dostali zakázku, v rámci které vznikly celkem čtyři další výukové programy pro žáky třech rokycanských základních škol - všechny na téma odpady. Žáci 2. tříd se tak s lektorkami věnují tématu třídění odpadu a recyklaci, žáci 4. tříd tématu předcházení vzniku odpadu, 6. třídy se dozvídají více o bioodpadu a jeho kompostování a 8. třídy pronikají do tématu nakládání s odpady a potřebu předcházení jeho vzniku. Jako podporu pro učitele vytváříme i metodický list, který poskytuje tipy do výuky, odkazy na užitečné zdroje informací a představuje možnosti exkurzí přímo ve městě.

Spolupráce nás baví a děkujeme městu Rokycany za jeho podporu - protože nakládat s odpadem šetrně k životnímu prostředí a minimalizovat jeho množství je potřeba.

                                             Rokycany

Aktuality

  • Předcházíme vzniku odpadu a kompostujeme v Rokycanech

    20. března 2020

  • Třídíme, recyklujeme a předcházíme vzniku odpadu v Rokycanech

    6. prosince 2019

  • Popisek