Zima v zahradě 


Zima v zahradě pro nejmenší

Děti hledají znaky zimy v zahradě, uvědomují si, jak zimní zahrada voní, jaké jsou v ní slyšet zvuky a hádají po hmatu přírodniny či modelují ze sněhu.

  • Cílová skupina: žáci MŠ 2-4 roky
  • Čas: 45 min
  • Cena: 75,- Kč / žák

Zima v zahradě pro (před)školáky

Děti hledají znaky zimy v zahradě, uvědomují si, jak zimní zahrada voní, jaké jsou v ní slyšet zvuky a hádají po hmatu přírodniny či modelují ze sněhu.

Učí se rozlišovat pobytové znaky rostlin a živočichů a zkoumají, jaké druhy se v zahradě ukrývají.

Nakonec sejeme semínka a vytváříme jednoduchou jedlou misku, o kterou děti následně pečují a pomocí hravého pracovního listu sledují vývoj rostlinek.

  • Cílová skupina: předškolní žáci MŠ a 1. třída ZŠ
  • Čas: 90 min
  • Cena: 90,- Kč / žák

Zima v zahradě pro nejstarší

Žáci značí znaky zimního období v zahradě. Vyrábějí zimní parfém. Dávají si navzájem hádat po hmatu zimní přírodniny, případně zkoušíme pocítit zimní zahradu i bosými chodidly. Žáci zkoumají a určují pobytové stopy rostlin a živočichů v zahradě, objevují její rozmanitost. Potom tvoří jednoduché příběhy, které se mohou na zahradě odehrávat.

Ve skupinách si založí jedlé misky, učí se rozeznat a zasít semínka jednotlivých rostlin. S pomocí pracovního listu následně sledují vývoj rostlinek a plní drobné úkoly.

  • Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ
  • Čas: 180 min
  • Cena: 105,- / žák

Stáhněte si metodiku k tomuto výukovému programu i ostatní materiály z projektu Zahrada po celý rok.

Objednávky

Kristýna Černá, 735 176 581, cerna@ametyst21.cz