Zima v zahradě II

Žáci značí znaky zimního období v zahradě. Vyrábějí zimní parfém. Dávají si navzájem hádat po hmatu zimní přírodniny, případně zkoušíme pocítit zimní zahradu i bosými chodidly. Žáci zkoumají a určují pobytové stopy rostlin a živočichů v zahradě, objevují její rozmanitost. Potom tvoří jednoduché příběhy, které se mohou na zahradě odehrávat.

Ve skupinách si založí jedlé misky, učí se rozeznat a zasít semínka jednotlivých rostlin. S pomocí pracovního listu následně sledují vývoj rostlinek a plní drobné úkoly.

  • Témata: zima, zahrada, smyslové poznávání prostředí, pobytové znaky rostlin a živočichů, setí semen, péče o rostliny
  • Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ
  • Čas: 180 min
  • Místo: třída a školní zahrada
  • Termíny výuky: prosinec – únor

Stáhněte si metodiku k tomuto výukovému programu i ostatní materiály z projektu Zahrada po celý rok.

Objednávky

Kristýna Gvoždíková, 735 176 581, gvozdikova@ametyst21.cz