Kodex Spolku Ametyst

  1. Jsme sdružením lidí, kteří mají v úctě jedinečnou krásu přírody. Ametyst je pro nás důležitý jako tolerantní přátelské prostředí založené na demokratických principech. Naší hlavní společně sdílenou hodnotou je úcta k přírodě.
  2. Usilujeme o pozitivní změny ve společnosti. Ty prosazujeme zejména na úrovni jednotlivce tím, že nabízíme dětem i dospělým podněty pro změnu vztahu člověka k přírodě. Podporujeme i aktivity s celospolečenským dosahem, které ale nejsou hlavní doménou naší práce.
  3. Z mnoha environmentálních témat jsme si vybrali dvě – ekovýchovu a ochranu přírody. Chceme, aby naše práce byla pozitivní a konstruktivní. Zaměřujeme se na konkrétní činnosti, spolupráci s více aktéry a reálnou ochranu přírody.
  4. Věnujeme se praktické péči o přírodu, protože nechceme jen psát odborné studie a učit děti. Zaměřujeme se na okolí staré školy v Prusinách a na lokality výskytu našich oblíbených druhů – tetřívka obecného, hnědáska chrastavcového a perlorodky říční.
  5. Pracujeme profesionálně. Abychom mohli v oblasti ekovýchovy i ochrany přírody pracovat opravdu efektivně, musíme považovat tato témata za prioritní, musíme mít odpovídající vzdělání, dále se v oborech vyvíjet a dostávat za svou práci odměnu. Vytváříme také podmínky pro dobrovolnou práci členů a příznivců sdružení.
  6. Naše práce je založena na kvalitních odborných podkladech a objektivních argumentech. Výsledky naší práce nepřizpůsobujeme zadavateli ani zájmovým skupinám.
  7. Působíme na lokální, regionální, celostátní i evropské úrovni. Lokální a regionální úroveň považujeme za výchozí, avšak pro dosažení našich cílů využíváme i celostátní a mezinárodní spolupráci.
  8. Chceme, aby naše činnost byla spojena s konkrétním místem. To jsme našli v bývalé škole v Prusinách, kde pracujeme od roku 2004.
  9. Svá rozhodnutí zvažujeme s ohledem na přírodu, snažíme se jí škodit co nejméně.
  10. Při práci se inspirujeme osvědčenými postupy i novými přístupy. Při řešení současných problémů vycházíme nejen ze zkušeností z minulosti, ale využíváme smysluplně a účinně také nové technologie.