Ochrana přírody

Co je potřeba udělat, aby při rozvoji lidských aktivit zůstaly cenné přírodní lokality i hodnota krajiny zachovány? Věnujeme se i jejich praktické ochraně.

Věnujeme se ekovýchově

Příležitostně vedeme terénní exkurze pro žáky a studenty. Podílíme se na lektorování přírodovědně zaměřených výukových programů pro školy.