Mgr. Klára Tydlitátová

* 1985

Momentálně se hlavně věnuji programu Patronáty Skautského institutu (https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty). Své nadšení z přírody a vztahů v ní ráda předávám dětem i dospělým během výuky ekovýchovných programů. Své odborné znalosti využívám při tvorbě metodik, podle kterých učíme v Ametystu nebo jsou inspirací pro učitele. Vypomáhám při biologických průzkumech. Občas zapojím i svůj výtvarný talent.

Vystudovala jsem botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zápal pro přírodu u mne propukl již v raném dětství a prohlubovala ho četba a sledování přírodovědných dokumentů, procházky s dědečkem (botanikem amatérem), výpravy s oddílem Mladých ochránců přírody a provázení v Botanické zahradě hl.m. Prahy.

Tři moje životní radosti – rodina, umění, cestování.