MRKEV a MRKVIČKA

Co to je

Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro ZŠ a MŠ

Celorepublikový program, který pomáhá se začleňováním environmentální výchovy do výuky. Garantem je Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, do které Ametyst také patří. Ametyst koordinuje MRKEV a MRKVIČKU pro Plzeňský kraj.

Proč se zapojit

  • čtyři balíčky podnětných materiálů ročně přímo do vaší schránky
  • průběžné zasílání newslettru Ekoinfo o zajímavých akcích, dalším vzdělávání pedagogů nebo možnostech finanční podpory
  • vzájemné výměny zkušeností s jinými školami na konferencích, publikováním v časopisu Bedrník  nebo informačním bulletin Mrvička či přes poštovní rozesílku

Jak se zapojit

  • vyplňte elektronickou přihlášku (její kopie přijde na Vámi uvedený e-mail)
  • přihlášku si vytiskněte, nechte ji podepsat vedením školy a přidejte razítko
  • naskenovanou ji pošlete na e-mail tydlitatova@ametyst21.cz
  • následně Vám přijde faktura k uhrazení členského příspěvku

Členský příspěvek platí na celý kalendářní rok. Pokud se do programu chcete zapojit v průběhu započatého období, dostanete podle domluvy všechny rozesílky příslušného roku zpětně, nebo snížíme roční poplatek.

Další informace: MRKEV, MRKVIČKA

KONTAKT

Klára Tydlitátová | 605 279 868 | tydlitatova@ametyst21.cz