Výukové programy pro ZŠ

Objednejte si za zvýhodněnou cenu

 • 4

  Zahrada po celý rok

  Nabízíme zvýhodněný cyklus programů    Jaro / Léto / Podzim / Zima v zaharadě.

  Programy nabízíme celý rok a nezáleží, kterým programem cyklus započnete.

 • Voda

  Ekovýchova venku a po celý rok

   

 • Popisek

 

STÁLÁ NABÍDKA

 • Na návštěvě u oveček

  Na návštěvě u oveček

  1. - 3. třída

  120 - 180 minut          celoročně                    Místo: Prusiny 

  Témata: hospodářská zvířata, ovce, původ potravin a předmětů denní potřeby, zpracování ovčí vlny

 • Barvy a vůně bylin

  Dílnička|Barvy a vůně bylin

  1. - 7. třída

  90, 120 nebo 180 minut    duben - květen        Místo: Prusiny, škola

  Témata: druhy bylin, význam bylin pro člověka, péče o rostliny, smyslový kontakt s bylinami  

 • Dešťovka EVP

  Dešťovka je kamarád

  1. třída

  90 minut                            duben - červen                Místo: školní zahrada

  Témata: dešťová voda, oběh vody, voda v zahradě, srážkoměr, pítko a koupátko, živočichové a rostliny

 

 • Jaro v zahradě II

  Jaro v zahradě

  1. - 5. třída

  90 / 180 minut                  březen - květen                Místo: školní zahrada

  Témata: znaky jarní přírody a zahrad, půda, půdní bezobratlí, kompost, bioodpad, sázení bylin

 • Jarní kuchyně

  Dílnička|Jarní kuchyně

  1. třída

  90 minut                            březen - duben                  Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, jaro, rostliny, bylinky, sběr bylinek, zdravá strava

 • Pěstujeme si dobroty

  Dílnička| Pěstujeme si dobroty

  1. třída

  90 minut                            březen - duben        Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, jaro, rostliny, bylinky, pěstování, zdravá strava

 • Léto v zahradě I

  Léto v zahradě

  1. - 5. třída

  90 / 180 minut                  květen - červen (září)        Místo: školní zahrada

  Témata: světlo a stín, význam opylovačů v přírodě a zahradách, sběr a sušení bylin

 • Léto všemi smysly

  Dílnička|Léto všemi smysly

  1. třída

  90 minut                            květen - řerven                  Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, léto, smyslové poznávání, zdravá strava, bosá chůze

 • Podzim v zahradě I

  Podzim v zahradě

  1. - 5. třída

  90 / 180 minut                  září - listopad                    Místo: školní zahrada

  Témata: podzim, plody, způsoby přečkávání zimy, tvorba úkrytů pro drobné zahradní živočichy

 

 • Kniha stromů

  Dílnička|Tvoříme knihu stromů

  1. - 2. třída

  90 minut                            září - říjen                        Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, podzim, stromy, přírodniny, smyslové poznávání, opadávání listí

 • Malujeme přírodními barvami

  Dílnička|Malujeme přírodními barvami

  1. třída

  90 minut                            září - říjen                        Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, podzim, rostliny, opadávání listí, barvy, malování přírodninami

 • Zima v zahradě

  Zima v zahradě

  1. - 5. třída

  90 / 180 minut                  prosinec - únor                  Místo: školní zahrada

  Témata: zima, zahrada, smyslové poznávání prostředí, pobytové znaky rostlin a živočichů, setí semen, péče o rostliny

 • Pohostíme naše ptačí sousedy

  Dílnička| Pohostíme naše ptačí sousedy

  1. třída

  90 minut                            leden - únor                      Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, zima, ptáci, stěhovavé druhy, přezimující druhy, přikrmování ptáků v zimě

 • Jak se spí v zimě

  Dílnička|Jak se spí v zimě

  1. třída

  90 minut                            leden - únor                      Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, zima, zvířata, zimní spánek, lapač snů

 • Jaro, vítej do vsi

  Velikonoce na Prusinách

  1. - 5. třída

  180 minut                      14 dní před Velikonocemi  Místo: Prusiny

  Témata: jarní příroda, velikonoční zvyky, vynášení Morany, drobné vyrábění velikonoční výzdoby

 

 • Advent na Prusinách

  Advent na Prusinách

  1. - 5. třída

  180 minut                prosinec                            Místo: Prusiny

  Témata: staré i nové vánoční zvyky, vaření domácího čaje, zimní příroda, prusinská zvířata

 • Vodníci a podvodníci

  Vodníci a podvodníci

  3. - 9. třída

  180 minut                          září - říjen /              duben - červen  Místo: Lobezská jezírka, terén

  Témata: sladkovodní ekosystém, vodní bezobratlí, práce s určovacím klíčem, přímý kontakt se živočichy

 • Co se děje v trávě

  Co se děje v trávě

  3. - 9. třída

  180 minut                          (duben) květen - červen    Místo: Prusiny / louka v okolí školy

  Témata:  typy bezlesí, člověk v krajině, luční rostliny a živočichové

 • Letem netopýřím světem

  Letem netopýřím světem

  2. - 5. třída

  180 minut                          duben - červen                  Místo: Prusiny / škola / školní zahrada

  Témata: role netopýrů v ekosystému, echolokace, ukázky biotopů a úkrytů, odchyt a určování hmyzu

 • Bobr

  Po stopách bobra

  4. - 9. třída

  180 minut                          říjen - duben                    Místo: terén dle domluvy

  Témata: bobr evropský, práce s GPS, mapování pobytových stop, soužití bobra a člověka

 • Na výpravě k plzeňským řekám II

  Na výpravě k plzeňským řekám

  3. - 9. třída

  180 minut                          září - listopad /        březen - červen     

  Místo: trasa z Mlýnské strouhy k Soutoku, lze dojít až do parku u OC Plaza

  Témata: vazby mezi člověkem a vodními toky, regulace toku, využívání vodních toků, povodně, retenční schopnost krajiny

 

 • Hravě na odpady

  Hravě na odpady

  1. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: třídění odpadů, barvy kontejnerů, směsný odpad, bioodpad, co do přírody patří, co do přírody nepatří

 • Třídíme a recyklujeme

  Třídíme a recyklujeme

  2. - 3. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: skládka, černá skládka, třídění odpadů, kontejnery, kontejnery na tříděný odpad, dotřiďovací linka, recyklace, výroba ručního papíru

 • Předcházíme vzniku odpadu

  Předcházíme vzniku odpadu

  4. - 5. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: životní prostředí, odpadové hospodaření, nadměrná produkce odpadů, předcházení vzniku odpadů, malování na látkový pytlík

 • Kompostování

  Kompostování

  6. - 7. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: bakterie a plísně, rozkladači, bioodpad, kompostování, kompostárna, přírodní proces, živiny pro rostliny, sběrná nádoba

 • O odpadech bez obalu

  O odpadech bez obalu

  8. - 9. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: odpadové hospodářství, odpadová hierarchie, 5R -  Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, Zero Waste, výroba látkové tašky

 • Biopoklad

  Biopoklad

  1. - 5. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola / školní zahrada

  Témata: bakterie a plísně, rozkladači, bioodpad, kompostování, kompostárna, přírodní proces, živiny pro rostliny, sběrná nádoba

 • Na průzkumu

  Na průzkumu

  4. - 9. třída

  180 minut                          září - listopad /        březen - červen                 Místo: Mikulka, Zábělá, Lobezský park, Hradiště, Ostrá hůrka

  Témata:  biodiverzita, invazní druhy, management, zásah, péče, rostliny, stromy, živočichové, biotop, buzola, světové strany, azimut

 •  

 •