Předcházíme vzniku odpadů

Program je nadstavbou programu “Třídíme a recyklujeme”. Žáci si prohloubí své znalosti o odpadovém hospodářství. Seznámí se s pojmem předcházení vzniku odpadů jako s možným řešením produkce nadměrného množství odpadů, které je šetrné k životnímu prostředí. Společně budou vypočítávat reálné množství produkovaného odpadu ve třídě a vymýšlet možné alternativy, jak odpadu vyprodukovat co nejméně. Místo igelitové tašky dostanou žáci látkový pytlík, který si sami pomalují.

  • Cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ
  • Čas: 90 min
  • Cena: 105,- Kč / žák

Objednávky

Jana Pohlová, 735 176 581, objednavky@ametyst21.cz