Zima v zahradě 


pro nejmenší

Děti zážitkovou formou hledají v zahradě znaky zimy, uvědomují si, jak zimní zahrada voní, jaké jsou v ní slyšet zvuky a poznávají i hmatem. Učí se rozlišovat pobytové znaky rostlin a živočichů a zkoumají, jaké druhy se v zahradě ukrývají.

 • Cílová skupina: žáci MŠ 2-4 roky
 • Čas: 45 min
 • Cena: 85,- Kč / žák

pro předškoláky

Děti hledají v zahradě znaky zimy, uvědomují si, jak zimní zahrada voní, jaké jsou v ní slyšet zvuky a poznávají i hmatem.
Učí se rozlišovat pobytové znaky rostlin a živočichů a zkoumají, jaké druhy se v zahradě
ukrývají. Nakonec sejeme semínka a vytváříme jednoduchou jedlou misku, o kterou děti
následně pečují a pomocí hravého pracovního listu sledují vývoj rostlinek.

 • Cílová skupina: předškolní žáci MŠ 
 • Čas: 90 min
 • Cena: 105,- Kč / žák

pro malé školáky

Děti hledají znaky zimy v zahradě, uvědomují si, jak zimní zahrada voní, jaké jsou v ní slyšet zvuky a hádají po hmatu přírodniny či modelují ze sněhu. Učí se rozlišovat pobytové znaky rostlin a živočichů a zkoumají, jaké druhy se v zahradě ukrývají. Nakonec sejeme semínka a vytváříme jednoduchou jedlou misku, o kterou děti následně pečují a pomocí hravého pracovního listu sledují vývoj rostlinek.

 • Cílová skupina: 1. třída ZŠ
 • Čas: 90 min
 • Cena: 105,- Kč / žák

pro nejstarší

Žáci značí znaky zimního období v zahradě. Vyrábějí zimní parfém. Dávají si navzájem hádat po hmatu zimní přírodniny, případně zkoušíme pocítit zimní zahradu i bosými chodidly. Žáci zkoumají a určují pobytové stopy rostlin a živočichů v zahradě, objevují její rozmanitost. Potom tvoří jednoduché příběhy, které se mohou na zahradě odehrávat. Ve skupinách si založí jedlé misky, učí se rozeznat a zasít semínka jednotlivých rostlin. S pomocí pracovního listu následně sledují vývoj rostlinek a plní drobné úkoly.

 • Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ
 • Čas: 180 min
 • Cena: 120,- / žák

Stáhněte si metodiku k tomuto výukovému programu i ostatní materiály z projektu Zahrada po celý rok.

 

Objednávky

Jana Pohlová, 735 176 581, objednavky@ametyst21.cz