Ekologická výchova venku a po celý rok pro ZŠ

Podporujeme pobyt dětí ve venkovním prostředí s důrazem na chování, které je šetrné k životnímu prostředí. 

Cena jednotlivých programů je 15 Kč za žáka.

 • Barvy a vůně bylin

  Dílnička|Barvy a vůně bylin

  1. - 9. třída

  120 - 180 minut              duben - květen Místo: Prusiny, škola

  Témata: druhy bylin, význam bylin pro člověka, péče o rostliny, smyslový kontakt s bylinami  

 • Jarní kuchyně

  Dílnička|Jarní kuchyně

  1. třída

  90 minut                  březen - duben          Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, jaro, rostliny, bylinky, sběr bylinek, zdravá strava

 • Pěstujeme si dobroty

  Dílnička|Pěstujeme si dobroty

  1. třída

  90 minut                  březen - duben          Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, jaro, rostliny, bylinky, pěstování, zdravá strava

 • Léto všemi smysly

  Dílnička|Léto všemi smysly

  1. třída

  90 minut                  květen - červen        Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada,  léto, smyslové poznávání,  zdravá strava, bosá chůze

 • Kniha stromů

  Dílnička|Tvoříme knihu stromů

  1. - 2. třída

  45 / 90 minut                    září - říjen                Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, podzim, stromy, přírodniny, smyslové poznávání, opadávání listí

 • Malujeme přírodními barvami

  Dílnička|Malujeme přírodními barvami

  1. třída

  90 minut                      září - říjen                Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, podzim, rostliny, opadávání listí, barvy, malování přírodninami

 • Pohostíme naše ptačí sousedy

  Dílnička|Pohostíme naše ptačí sousedy

  1. třída

  90 minut                      leden - únor              Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, zima, ptáci, stěhovavé druhy, přezimující druhy, přikrmování ptáků v zimě

 • Jak se spí v zimě

  Dílnička|Jak se spí v zimě

  1. třída

  90 minut                      leden - únor              Místo: školní zahrada

  Témata: školní zahrada, zima, zvířata, zimní spánek, lapač snů

 • Voda

  Vodní hraní

  1. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: pokusy a pozorování, vlastnosti vody, fyzikální jevy, voda v organismu

 • Advent na Prusinách

  Advent na Prusinách

  1. - 5. třída

  180 minut                        v adventním čase            Místo: Prusiny

  Témata: staré i nové vánoční zvyky, vaření domácího čaje, zimní příroda, prusinská zvířata

 • Jaro, vítej do vsi

  Velikonoce na Prusinách

  1. - 5. třída

  180 minut                v období Velikonoc            Místo: Prusiny

  Témata: jarní příroda, velikonoční zvyky, vynášení Morany, drobné vyrábění velikonoční výzdoby

 • Hravě na odpady

  Hravě na odpady

  1. třída

  90 minut                            celoročně                          Místo: škola

  Témata: třídění odpadů, barvy kontejnerů, směsný odpad, bioodpad, co do přírody patří, co do přírody nepatří

 • Bobr

  Po stopách bobra

  4. - 9. třída

  180 minut                          říjen - duben                    Místo: terén Plzeň - Křimice

  Témata: bobr evropský, práce s GPS, mapování pobytových stop, soužití bobra a člověka

 • Na výpravě k plzeňským řekám II

  Na výpravě k plzeňským řekám

  3. - 9. třída

  180 minut                          září - listopad / březen - červen              Místo: trasa z Mlýnské strouhy k parku u OC Plaza

  Témata: vazby mezi člověkem a vodními toky, regulace toku, využívání vodních toků, povodně, retenční schopnost krajiny

 • Letem netopýřím světem

  Letem netopýřím světem

  2. - 5. třída

  180 minut                          duben - červen                  Místo: Prusiny / škola / školní zahrada

  Témata: role netopýrů v ekosystému, echolokace, ukázky biotopů a úkrytů, odchyt a určování hmyzu