Hravě na odpady

S mateřskou i střední školou

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s odpadovým hospodářstvím. Protože je toto téma velmi široké a kde komu těžko uchopitelné, řekli jsme si, že je třeba objevovat jeden kousek po druhém. V naší stálé nabídce najdete čtyři navazující výukové programy o odpadech pro základní školy. Nyní, jsme je, díky finanční podpoře Plzeňského kraje, doplnili o programy pro mateřskou i pro střední školu.

U těch nejmenších začínáme se slovem odpad, co to je, jaké odpady mohou být a co s nimi. Poznáváme prvních pět barev popelnic a zážitkovým učením probouzíme vztah k přírodě a potřebu ji chránit. U těch nejstarších pak formou e-learningu odhalujeme tajemný svět elektroodpadu. Z čeho jsou elektrospotřebiče, co vše lze považovat za elektroodpad, jak se likviduje a proč je důležité k němu přistupovat obezřetně.

Tyto programy jsou ucelené, takže je lze objednat jednotlivě, podle zrovna vhodného tématu, či jako celý cyklus na sebe navazujících programů, od nejjednodušších po nejsložitější témata.

Nabídka programů je zveřejněna zde.

Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj.