Zahrada po celý rok

Školní zahrada je živé místo jako stvořené pro pohyb, bádání, zkoumání a tvoření.

Školní zahrada je jedlá. Dá se v ní pěstovat, roste i divoce, umí si vyrábět vlastní hlínu, hostí lidi, rostliny i zvířata. Je fajn nechat se zahradou hýčkat a na oplátku o ni také pečovat.

Z toho vycházíme, když se s předškoláky a žáky prvního stupně vydáváme objevovat nejbližší okolí jejich škol. Připravujeme dětem zpestření běžné dopolední výuky a učitelům pomáháme naplňovat témata environmentální výchovy. Společně s dětmi přidáváme do zahrad prvky blízké přírodě (sázíme byliny, budujeme jednoduché domky pro drobné živočichy, zakládáme malé komposty apod.). Podporujeme pedagogy v tom, aby trávili výuku se žáky ve venkovním prostředí častěji.

Metodiky včetně pracovních listů k celé sérii výukových dopolední nabízíme učitelům volně ke stažení.

Realizaci projektu v roce 2016 a 2017 finančně podpořilo město Plzeň.

Tiskové zprávy k nahlédnutí zde.