E-learning a terénní programy v Plzni a okolí

Proč je důležité pečovat o přírodní lokality?

Ametyst již několik let pečuje o Ostrou Hůrku a lokální biocentrum sv. Jakub na Prusinách. Sledujeme zde rostliny a živočišné druhy díky sečení, vysekávání a ořezávání náletových dřevin nebo spásání zde udržujeme pestrá luční společenstva. Do péče o Ostrou Hůrku se pravidelně zapojují také žáci Církevní střední odborné školy, kteří touto činností naplňují své odborné praxe. Naši lektoři mnoho let chodí učit se se žáky ven.

V tomto projektu propojujeme znalosti nás všech. Připravili jsme metodiku pro terénní výuku, e-learning k Ostré Hůrce, Lobezskému parku, Mikulce a Hradišti a kešky. Před návštěvou lokality si žáci mohou vyzkoušet e-learning, seznámit se tím se základními principy péče a pak se vypravit ven. Naším cílem je vzít žáky do přírody, kde chceme prostřednictvím zážitku a praktické činnosti podpořit jejich zájem o přírodu a dění v ní.

Připravili jsme pro vás na www.plzenskepoklady.cz:

  • e-learning k managementu lokalit
  • metodiku k terénní výuce
  • metodický list

Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.