Výukové programy pro žáky

Stálou nabídku našich výukových programů naleznete níže.

Ceník

ceník 2024

 • Mimoplzeňské školy

          - je potřeba uhradit cestovné pro lektory 8,- Kč/km tam i zpět

 • Sestavení programu na míru

          - cena bude stanovena dohodou dle typu programu cca 150,- Kč/žák

 

KONTAKT pro objednání

Jana Pohlová  | 735 176 581 | objednavky@ametyst21.cz


Vyberte si kliknutím na zelené políčko!

 • Vodníci a podvodníci

  Vodníci a podvodníci

  Témata: sladkovodní ekosystém, vodní bezobratlí, práce s určovacím klíčem, přímý kontakt se živočichy
  Cílová skupina: 3. - 9. tř. ZŠ
  Čas: 180 min
  Místo: Lobezská jezírka v Plzni, terén
  Termíny výuky: září – říjen, duben – červen

  Více o programu
 • Co se děje v trávě

  Co se děje v trávě

  Témata: typy bezlesí, člověk v krajině, luční rostliny a živočichové
  Cílová skupina: 3. - 9. třída
  Čas: 180 min
  Místo: Prusiny nebo louka v okolí školy
  Termíny výuky: (duben) květen – červen

  Více o programu
 • Letem netopýřím světem

  Letem netopýřím světem

  Témata: role netopýrů v ekosystému, echolokace, ukázky biotopů a úkrytů, odchyt a určování hmyzu
  Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ
  Čas: 180 min
  Místo: Prusiny nebo škola + školní zahrada
  Termíny výuky: duben – červen

  Více o programu
 • Bobr

  Po stopách bobra

  Témata: bobr evropský, práce s GPS, mapování pobytových stop, soužití bobra a člověka
  Cílová skupina: 4. - 9. třída ZŠ, SŠ
  Čas: 180 min
  Místo: terén dle domluvy
  Termíny výuky: říjen - duben

  Více o programu
 • Na výpravě k plzeňským řekám II

  Na výpravě k plzeňským řekám

  Témata: vazby mezi člověkem a vodními toky, regulace toku, využívání vodních toků, povodně, retenční schopnost krajiny
  Cílová skupina: 3. - 9. třída ZŠ, SŠ
  Čas: 180 min
  Místo: trasa z Mlýnské strouhy k Soutoku, lze dojít až do parku u OC Plaza
  Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

  Více o programu
 • Na průzkumu

  Na průzkumu

  Témata: biodiverzita, invazní druhy, management, zásah, péče, rostliny, stromy, živočichové, biotop, buzola, světové strany, azimut
  Cílová skupina: 4. - 9. třída ZŠ
  Čas: 180 min
  Místo: Mikulka, Zábělá, Lobezský park, Hradiště, Ostrá hůrka
  Termíny výuky: září – listopad, březen – červen

  Více o programu
 • Na průzkumu pro MŠ

  Témata: péče, rostliny, stromy, živočichové, mapa
  Cílová skupina: předškolní žáci MŠ
  Čas: 180 min
  Místo: Zábělá, Lobezský park
  Termíny výuky: září – říjen, duben – červen

  Více o programu

Objednávky

Jana Pohlová, 735 176 581, objednavky@ametyst21.cz