Zimní období je pro náš projektový tým časem zpracovávání dat, vytváření podkladů pro naše kolegy například z Univerzity ve Vídni, a také plánovaní dalšího postupu v projektu. V prosinci proběhlo setkání ve Vídni, kde jsme společně s německými a rakouskými partnery probrali, jak sestavit „Regional Guideline Principles“ pro Pilotní region 1. Půjde o jeden z hlavních výstupů projektu, který by měl shrnovat doporučení ohledně péče o krajinu Zeleného pásu. Na jaře nás čeká jednání se zájmovými skupinami, jako jsou obce, vládní i nevládní organizace a vlastníci půdy. V plánu je také uspořádání česko-německo-rakouského workshopu pro stakeholdery Pilotního regionu 1.

Pracovní setkání ve Vídni