Tetraovit - logaTetraoVit - Chráníme tetřívka v Krušných horách

Spolek Ametyst je partnerem projektu „TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“. Projekt byl zahájen v letošním roce (2018) a jeho dlouhý a složitý název přesně vypovídá o jeho hlavních cílech. Je zaměřen na ochranu biotopu jednoho z nejohroženějších druhů ptáků u nás, tetřívka obecného, který má v Krušných horách nejpočetnější populaci u nás. Naším úkolem je místa, kde žije tetřívek, zkoumat, popsat a navrhnout opatření, která povedou k zlepšení jejich stavu.

Letos na jařTetřívek portréte jsme začali mapovat v terénu hlavní parametry biotop tetřívka, jako je pokryvnost různých pater vegetace, její složení, míra zavodnění, přítomnost rizikových faktorů a podobně.

Spočetli jsem také tetřívky během období zimování i jarního toku. Naše výsledky budou porovnány s modelem vytvořeným podle gisové analýzy. Model nám poté může napovědět, kolik vhodného biotopu ještě tetřívkovi zbývá a tedy jakou má šanci na přežití.

Pomocí ochrany tetřívka budeme pomáhat také ohroženým rašeliništím a všem organismům, která je potřebují ke svému životu. Ukázkově bude v průběhu projektu revitalizována hraniční část rašeliniště Georgenfelder Hochmoor / Cínovecké rašeliniště, bude pro připraven podrobný plán péče o navazující plochy. Součástí projektu budou exkurze a workshopy, chystáme se vydat letáky a publikace. Co myslíte, přežije tetřívek v našich horách?

V roce 2018 jsme udělali spoustu práce zejména při mapování jeho výskytu a prostředí přímo v terénu. Co všechno, proč a jak jsme dělali, si můžete přečíst v podrobném článku. Díky získaným datům mohla být v roce 2019 navržena opatření, která by měla tetřívkovi pomoci. V průběhu celého roku probíhala jednání s projektovými partnery, což vedlo k sladění zásahů a opatření s dalšími zájmy v území, především s lesním hospodařením. Podrobnosti přináší článek o druhém roce projektu.

Více informací o projektu najdete na webu tetřívci.