GreenNet – Ekologická síť v Evropském zeleném pásu

Evropský Zelený pás je dědictvím rozdělení Evropy na východní a západní v minulém století. Území podél této hranice bylo zvláště ve východní Evropě velmi řídce osídlené, díky čemuž se zde uchovala řada hodnotných lokalit s výskytem ohrožených druhů a cenných ekosystémů. Zvláště v Německu tvoří Zelený pás velmi výraznou strukturu – pruh zeleně uprostřed zemědělsky intenzivně využívané krajiny. V České republice nabývá spíše podoby velkých lesnatých oblastí v hraničních pohořích. Po pádu Železné opony zde bylo vyhlášeno více zvláště chráněných území.

Projekt má myšlenku Zeleného pásu propagovat a zajistit odpovídající ochranu a péči místům dosud nechráněným.

Významnou součástí projektu je spolupráce s místním obyvatelstvem, samosprávou a vlastníky půdy. Projekt chce ukázat, že myšlenka Zeleného pásu není hrozbou a omezením rozvoje, ale naopak hodnotou, příležitostí pro zachování cenného přírodního dědictví i šetrnou turistiku. Z toho vyplývá snaha odhalovat střety zájmů a řešit je ve spolupráci s místními obyvateli.

Do projektu bylo zapojeno 11 organizací z 6 zemí Evropy. Ametyst se zabýval územím Českého lesa v západních Čechách a oblastí mezi Znojmem a Mikulovem na Jižní Moravě. V Českém lese jsme se podrobněji věnovali čtyřem lokalitám, na jižní Moravě devíti. Pro tyto lokality jsme zpracovali biologické průzkumy a návrhy péče.

Lokality v Českém lese: Čerchov, Niva Nemanického potoka, Švarcava, Veský mlýn.

Lokality na jižní Moravě: Hrušovany nad Jevišovkou, Vrbovna Jevišovka, Stepi Chvalovic, Meze u Jaroslavic, Tasovické svahy, Polní mokřad Pravice, Slanisko Nový Přerov, Šatov - Peklo, Šatov - Niva Daníže.

Na průzkumech se podíleli: Holýšovský ornitologický klub, členové Západočeské pobočky České společnosti entomologické, ZO ČSOP Kněžice, Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu Central Europe a kofinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Další informace naleznete na webových stránkách iniciativy.