Národní hodnotící workshop projektu D2C

Společně s kolegy z Pilotního regionu 1 Bavorský les/Mühlviertel/Šumava a Vídeňské univerzity jsme navrhli oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, aby se zlepšila ekologická propojenost a ekosystémové služby Zeleného pásu. S návrhy jsme během on-line Národního hodnotícího workshopu seznámili jak odborníky z akademického prostředí a neziskového sektoru, tak pracovníky státních a krajských organizací. Workshop jsme rozdělili na dva bloky. 30. března se konal workshop zaměřený na návrh opatření, která by pomohla zachovat cenné luční lokality v NP Šumava. Další den jsme navázali workshopem zaměřeným na opatření týkající se volné krajiny. Pozvaní hosté představili příklady dobré praxe – tvorba mokřadů v CHKO Český les, příklady péče o hodnotné lokality zajišťované Krajským úřadem Jihočeského kraje nebo šetrné nakládání s krajinou a tvorba přírodě blízkých prvků na Farmě u Hrušků. Výstupy z projektu přivítala například nově vzniklá expertní skupina Plzeňského kraje, která je využije při zavádění opatření vedoucích ke zlepšení stavu krajiny.

Národní hodnotící workshop