Uspořádali jsme setkání k šumavským loukám

Dalším krokem v našem projektu má být diskuze nad opatřeními, které by zlepšily ekologickou konektivitu a ekosystémové služby v Pilotním regionu Bavorský les/Mühlviertel/Šumava. Bohužel nám kartami zamíchala epidemie COVID-19 a veškerá jednání se musí přesunout do virtuálního prostředí. 19. listopadu jsme proto uspořádali online setkání k šumavským loukám. Sešli jsme se s odborníky z NP Šumava, Ministerstva životního prostředí, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity, Masarykovy univerzity a dalších organizací.

Stefan Fuchs z Vídeňské univerzity představil výsledky analýzy ekosystémových služeb Zeleného pásu v oblasti česko-německo-rakouské hranice. Výstupy projektu na české straně Pilotního regionu 1 shrnula Eva Volfová z Ametystu. Martin Střelec ze spolku Juniperia představil historický vývoj vybraných lučních enkláv na Šumavě a současný management luk v NP Šumava přiblížila účastníkům Romana Roučková.

Diskuzi rozpoutaly problematika metodiky mapování biotopů, zábory luk pro stavební činnost a jejich odpovídající posuzování. Momentální stav není uspokojivý nejen vinou poválečného vysídlení území, ale také kvůli nedostatečnému zájmu při sestavování strategie národního parku. Závěrečná diskuze s odborníky ukázala směry, kterými se vydat a podpořit tak luční společenstva a jejich aktivní management, a tak přispět k ekologické konektivitě v Zeleném pásu.