Představujeme projekt "D2C" zaměstnancům NP Šumava

Ve čtvrtek 4. dubna jsme na Horské Kvildě představili zaměstnancům Národního parku Šumava projekt DaRe to Connect. Prezentace projektu byla součástí každoročního školení zaměstnaců informačních center parku a středisek environmentálního vzdělávání. Eva Volfová vysvětlila vznik a význam Evropského zeleného pásu, Klára Tydlitátová představila projekt, jeho cíle a zapojení Spolku Ametyst. Odpoledne jsme si zpříjemnili společnou procházkou kolem Hamerského potoka, kde jsme si vyzkoušeli různé aktivity, kterými lze začlenit téma Evropského zeleného pásu do výukových programů pro děti. Získali jsme také cennou zpětnou vazbu k našim aktivitám a náměty na budoucí spolupráci s Národním parkem Šumava, který je v projektu přidruženým partnerem.